Hiển thị các bài đăng có nhãn 5G Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 5G Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Viettel sẵn sàng thử nghiệm 5G năm 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Đăng ký gói D900 Viettel nhận 84Gb trọn gói 900.000/tháng

Đăng ký gói D500 Viettel nhận 48G data chỉ 500.000/tháng

Đăng ký gói D200 Viettel nhận 20Gb data chỉ 200.000/tháng

Đăng ký gói D90 Viettel nhận 10Gb data trọn gói 90.000/tháng