Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Sim Viettel Tam Hoa x333x - Đồng giá 75.000/sim

Ý nghĩa con số 3 là gì? Số 3 có ý nghĩa gì? Đây là con số của phát tài, nhiều tài, tiền tài. Đặc biệt theo phật pháp thì đây là con số của sự huyền bí của phật. Do đó, người xưa hay dùng con số 3 tức là tam để đặt tên phật tử, chùa, sách... ví dụ: Tam bảo (Phật - Pháp - Tăng), Tam giới (Dục - Sắc - Vô sắc). Tam đa (Đa Phúc, Đa Lộc, Đa Thọ)...Ý nghĩa con số 3 thật là huyền diệu.